GRAFISK FORMGIVNING

Västkustkretsens medlemstidning

Har sedan många år tillbaka formgivit Västpricken. En medlemstidning som kommer ut 4 gånger per år, fylld med spännande resereportage, eskadrar, utbildningar och annonser för Västkustkretsens medlemmar.