GRAFISK FORMGIVNING

På uppdrag av IKEA Communication jobbade jag som AD för Kina broschyren för 2018.

Profisol är ett spännande företag som producerar designade ljudabsorbenter. Jag fick äran att ta fram en ny broschyr och en roll-up.

Designed Silence_omslag