GRAFISK FORMGIVNING

Integritetspolicy

DATASKYDD
Skyddet för dina personrelaterade uppgifter vid registrering, bearbetning och användning med anledning av ditt besök på vår webbsida är viktigt för oss. Dina uppgifter skyddas inom ramen för de juridiska föreskrifterna. Nedan hittar du information om vilka uppgifter som registreras under ditt
besök på webbsidan och hur dessa används:

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du besöker vår webbplats, information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress. Det är inga uppgifter som sparas men det skickas datatrafik med dessa data när du besöker sidan som kan sparas exempelvis hos din internetleverantör.

2. Användning av information
Vi sparar ingen data aktivt.

3. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.
Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4.Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

5. Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.