Grafisk formgivning av Barnbladet

Grafisk formgivning och
produktion av Barnbladet

Nytt roligt uppdrag sedan december 2021, ny grafisk formgivning för Riksföreningen för Barnsjuksköterskors medlemstidning, Barnbladet, samt produktion av de sex nummer som ges ut varje år. Barnbladet speglar ämnen som är intressanta för barnsjuksköterskor och andra som arbetar med hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Tillsammans med Emma Westin, som är chefsredaktör och ansvarig utgivare av Barnbladet, hittade vi en ny design och en högre läsvänlighet. Den lila färgen är ett signum för Barnbladet men har nu fått en något mörkare nyans än tidigare. Att använda fotografi på omslaget är också nytt och ger mer känsla till tidningen och skapar läslust till det fantastiska innehåll som tidningen har. Nu har första numret av tidningen landat hos medlemmarna och vi ser med spänning fram emot responsen.